Přihláška
Taneční kurz pro mládež
Tanečník


Zákonný zástupce
* Vyplní pouze tanečníci mladší 18 let
Taneční partner
* Máte-li svého tanečního partnera, uveďte jej. Oba dva v páru však musí podat elektronickou přihlášku.

Poznámka